Go to main content

University of Silesia in Katowice

 • Polski
 • English

Po maturze na UŚ! Rekrutacja na rok akademicki 2016/2017

09.05.2016 - 11:17 update 05.11.2019 - 11:11
Editors: admin

Uniwersytet Śląski to dynamicznie rozwijająca się uczelnia, realizująca ideę uczenia się przez całe życie i dążąca do innowacyjnego, interdyscyplinarnego kształcenia ukierunkowanego na potrzeby studentów.

Studia na Uniwersytecie Śląskim to nie tylko bogata oferta dydaktyczna, na którą składa się szeroki wachlarz różnorodnych kierunków, specjalności i specjalizacji, to również możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań w działających na uczelni licznych kołach naukowych, stowarzyszeniach, organizacjach studenckich czy mediach akademickich. To możliwość brania udziału w ciekawych konferencjach naukowych, panelach dyskusyjnych, festiwalach, koncertach, spotkaniach autorskich, akcjach charytatywnych czy wyjazdach w ramach programów MOST i Erasmus+. Wyspecjalizowana kadra naukowo-dydaktyczna pozwoli na rozwijanie zainteresowań badawczych ze wszystkich dyscyplin.

Na zdjęciu uśmiechnięta młoda dziewczyna IRK – logowanie od 16 maja 

Rokrocznie uczelnia uatrakcyjnia swoją ofertę dydaktyczną, uruchamiając nowe kierunki i specjalności, odpowiadające na potrzeby rynku pracy i oczekiwania pracodawców. Internetowa Rejestracja Kandydatów na studia w nowym roku akademickim, która obejmuje wszystkie rodzaje studiów (pierwszego i drugiego stopnia, jednolite magisterskie oraz studia doktoranckie), prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, rozpocznie się 16 maja. Rekrutacja podstawowa prowadzona jest do 10 lipca (niedziela) do godz. 23.59. 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji dostępne są na stronach:

Nowości edukacyjne

W roku akademickim 2016/2017 kandydaci na studia mają do wyboru 76 kierunków i 238 specjalności. Wśród nowych kierunków dostępne są:

 • biologia żywności i żywienia studia II stopnia stacjonarne,
 • pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią studia II stopnia stacjonarne oraz niestacjonarne (nabór zostanie uruchomiony pod warunkiem uzyskania zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego),
 • turystyka studia II stopnia stacjonarne oraz niestacjonarne,
 • doradztwo i infobrokerstwo historyczne studia I stopnia stacjonarne,
 • środkowoeuropejskie studia historyczne studia II stopnia stacjonarne (nabór zostanie uruchomiony w roku akademickiem 2017/2018),
 • inżynieria materiałowa studia II stopnia czterosemestralne dla kandydatów po studiach licencjackich (kończące się tytułem zawodowym magistra inżyniera);
 • arteterapia studia I stopnia stacjonarne,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi studia I stopnia stacjonarne oraz niestacjonarne,
 • inżynieria materiałowa studia w języku angielskim Materials Science and Engineering studia I stopnia stacjonarne.
   

Wśród nowych specjalności znajdują się takie propozycje, jak:

 • filologia angielska, specjalność: język biznesu studia II stopnia stacjonarne,
 • filologia słowiańska, specjalność: językowo-kulturowa z językiem zachodnioeuropejskim studia I stopnia stacjonarne,
 • filologia, specjalność: języki stosowane: język rosyjski z językiem angielskim studia I stopnia stacjonarne,
 • filologia, specjalność: język francuski w mediach i w biznesie studia I i II stopnia stacjonarne,
 • filologia, specjalność: język włoski w mediach i w biznesie studia I i II stopnia stacjonarne,
 • filologia, specjalność: język hiszpański z programem: kultura, literatura i media w Ameryce Łacińskiej studia I i II stopnia stacjonarne,
 • filologia, specjalność: europejskie studia leksykograficzne (EMLex) studia II stopnia stacjonarne,
 • pedagogika, specjalność: wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka obcego (języka angielskiego) studia II stopnia stacjonarne oraz niestacjonarne,
 • pedagogika specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z animacją zabawy studia I stopnia stacjonarne oraz niestacjonarne,
 • pedagogika specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza ze wsparciem rodziny studia I stopnia stacjonarne oraz niestacjonarne.

 

Fanpage Rekrutacja UŚ

Z myślą o przyszłych studentach UŚ uruchomił w 2015 roku fanpage Rekrutacja UŚ – profil, na którym można znaleźć bieżące informacje na temat rekrutacji oraz zadawać pytania. Strona dostępna jest pod adresem: www.facebook.com/rekrutacjaUniwersytetSlaski.

 

Punkt informacyjny dla kandydatów

Kandydaci, którzy mają pytania związane z rekrutacją, mogą między innymi odwiedzić punkt informacyjny zlokalizowany w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12, pokój nr 10) – czynny od poniedziałku do piątku, od godz. 7.30 do 15.30. Kandydaci mogą zaopatrzyć się w ulotki informacyjne na temat wydziałów i prowadzonych na nich kierunków studiów. Laureaci olimpiad i konkursów uzyskają wyczerpującą informację na temat przygotowanej specjalnie dla nich oferty VIP.

Osobom mającym problem z rejestracją w systemie IRK pracownicy Działu Kształcenia oferują pomoc oraz dostęp do stanowisk komputerowych. Wizyta w punkcie jest szansą na to, aby poznać uczelnię i zwiedzić akademicki kampus oraz dowiedzieć się więcej o warunkach studiowania.

 

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną na rok akademicki 2016/2017. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji oraz tabela kierunków i specjalności dostępne są na stronie: www.kandydat.us.edu.pl.

Grafika: na kolorowym tle logo "Wiele wyborów – jeden Uniwersytet"


„naukawpolsce.pap.pl” – „Arteterapia i turystyka wśród nowych kierunków Uniwersytetu Śląskiego” (09.06.2016).

„eska.pl” – „Nowe kierunki studiów na Uniwersytecie Śląskim: Ruszył nabór. Sprawdź” (10.06.2016).

„radio.katowice.pl” – „Rekrutacja na nowe kierunki” (13.06.2016).

return to top