Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Posiedzenie Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej

09.06.2016 - 08:58 update 05.11.2019 - 11:11
Editors: admin

4 czerwca 2016 roku na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego odbyło się posiedzenie Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej działającego pod patronatem Komitetu Polityki Naukowej  Polskiej Akademii Nauk. Przedmiotem spotkania była analiza myśli pedagogicznej Romano Guardiniego oraz koncepcji wychowawczej ks. Franciszka Blachnickiego z ukierunkowaniem się obu na edukację młodzieży jako drogę odnowy kościoła i społeczeństwa. Podczas seminarium swoje wystąpienie pt. „Odnowa chrześcijańskiej paidei w kontekście przemian światopoglądowych i wyzwań społecznych w XX wieku – poszukiwania i postulaty pedagogiczne Romano Guardiniego i Franciszka Blachnickiego” zaprezentował  dr hab. Marek Rembierz z Zakładu Etnologii i Geografii Kultury UŚ. W posiedzeniu wzięli również udział zaproszeni goście z Uniwersytetu Libera Università Maria Santissima Assunta w Rzymie.

Program posiedzenia (dokument pdf)

return to top