Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Powszechny Zakład Ubezpieczeń otrzymał tytuł „Promotora Nauki”

13.06.2016 - 10:05 update 05.11.2019 - 11:19
Editors: admin

11 czerwca 2016 roku w sali koncertowej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach odbył się XX uroczysty koncert akademicki z okazji święta Uniwersytetu. W tym roku po raz drugi uczelnia postanowiła uhonorować instytucję, która najściślej współpracuje z uniwersytetem i zdaniem społeczności akademickiej zasłużyła na wyróżnienie tytułem „Promotora Nauki”. Wyróżnienie to jest swego rodzaju podsumowaniem dotychczasowej, niezwykle owocnej i satysfakcjonującej współpracy.

Statuetka "Promotor Nauki"

Tytuł został przyznany Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń, który od wielu lat jest ważnym partnerem biznesowym, potrafiącym docenić możliwości naszej uczelni oraz jej aktywność w działaniach na rzecz mieszkańców miasta i całego regionu. Uniwersytet wspólnie z PZU podejmuje się realizacji rozmaitych przedsięwzięć, różnorodnych projektów naukowych i działań służących rozwojowi nie tylko uczelni i środowiska akademickiego, ale także regionu śląskiego i kraju.

Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że współpraca publicznej uczelni z instytucją otoczenia społeczno-gospodarczego może obejmować nie tylko wsparcie w różnych obszarach działalności, ale także wzajemną promocję czy też prowadzenie kampanii służących rozwojowi gospodarczemu i kulturalnemu regionu oraz wspomagających ochronę zdrowia jego mieszkańców.

W imieniu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń regionalnego oddziału w Katowicach statuetkę „Promotora Nauki” odebrał Roman Kucharczyk – dyrektor Oddziału Regionalnego PZU SA/PZU Życie SA.

Wystąpienie Romana Kucharczyka – dyrektora Oddziału Regionalnego PZU SA/PZU Życie SA

return to top