Go to main content

University of Silesia in Katowice

 • Polski
 • English

Pracownicy UŚ laureatami konkursów Narodowego Centrum Nauki

10.05.2016 - 13:59 update 05.11.2019 - 11:11
Editors: admin

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS 10, PRELUDIUM 10 i SONATA 10. Wśród projektów zakwalifikowanych do finansowania znalazły się projekty zgłoszone przez naukowców z Uniwersytetu Śląskiego.
 

OPUS

 • „Powiązania pomiędzy elitami sfery mediów i polityki w Polsce w perspektywie doświadczeń niemieckich” – dr hab. Zbigniew Oniszczuk, Wydział Nauk Społecznych – przyznane środki 115 250 zł,
 • „Oddziaływanie amin biogennych na rozwój i funkcjonowanie aparatu rozrodczego mszyc (Insecta, Hemiptera, Aphididae) – szkodników roślin użytkowych” – dr hab. Karina Beata Wieczorek, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska – przyznane środki 733 845 zł,
 • „Procesy transportu energii w układach kwantowych sprzężonych z termostatami” – prof. dr hab. Jerzy Łuczka, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii  – przyznane środki 472 800 zł,
 • „Implikacje rozmyte i ich wpływ na różnorodne metody wykorzystywane w systemach inteligentnych” – dr hab. Michał Krzysztof Baczyński, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii – przyznane środki 275 628 zł,
 • „Oddziaływania magnetyczne w kompozytach zawierających fazy o ultra-wysokiej koercji” – dr hab. inż. Artur Chrobak, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii – przyznane środki 403 000 zł,
 • „Monosacharydy i disacharydy – nowe biomarkery występujące w mezozoicznych i kenozoicznych skałach osadowych” – dr hab. Leszek Marynowski, Wydział Nauk o Ziemi – przyznane środki 490 890 zł,
 • „Tafonomia eksperymentalna kluczem do poznania przeszłości – ocena hydrodynamicznej i biologicznej fragmentacji szkieletów wybranych grup bentonicznych bezkręgowców” – dr hab. Mariusz Andrzej Salamon, Wydział Nauk o Ziemi – przyznane środki 349 060 zł,
 • „Wczesnodewońska flora z Gór Świętokrzyskich, Polska południowa” – dr hab. Paweł Filipiak, Wydział Nauk o Ziemi – przyznane środki 85 165 zł.
   

PRELUDIUM

 • „Charakterystyka wybranych aspektów genetycznych i epigenetycznych u Spodoptera exigua po wieloletniej selekcji w kierunku oporności na kadm” – mgr Anna Płachetka, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska – przyznane środki 150 000 zł.
   

SONATA

 • „Gen HvSNAC1 (Stress responsive NAC1) u jęczmienia – nowa funkcja w regulacji akwaporyn podczas stresu abiotycznego” – dr Marzena Kurowska, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska – przyznane środki 196 788 zł,
 • „Genomika translacyjna w identyfikacji mechanizmu działania signalosomu CBP20 w odpowiedzi Arabidopsis i jęczmienia na stres suszy” – dr Agata Jolanta Daszkowska-Golec, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska – przyznane środki 509 540 zł.

 

Listy rankingowe dostępne są na stronie Narodowego Centrum Nauki: ncn.gov.pl

return to top