Go to main content

University of Silesia in Katowice

Pracownicy UŚ laureatami Programu im. Bekkera

26.11.2018 - 16:36 update 05.11.2019 - 11:10
Editors: admin

W ramach Programu im. Bekkera realizowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej naukowcy zatrudnieni w polskich uczelniach i jednostkach naukowych mogą ubiegać się o granty na wyjazdy do najlepszych ośrodków naukowych na świecie.

Celem Programu jest zwiększenie mobilności międzynarodowej naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych poprzez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w renomowanych zagranicznych ośrodkach na całym świecie. Wyjazdy mogą potrwać od 3 do 12 miesięcy.

Wśród laureatów tegorocznej edycji Programu znaleźli się również pracownicy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach:

 

Szczegółowe informacje oraz lista laureatów znajduje się na stronie: https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-imienia-bekkera.

return to top