Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Pracownicy UŚ laureatami stypendium dla wybitnych młodych naukowców

19.09.2018 - 11:29 update 05.11.2019 - 11:10
Editors: admin

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę laureatów kolejnej edycji stypendiów przyznawanych młodym wybitnym naukowcom (do 35. roku życia), prowadzącym wysokiej jakości badania i cieszącym się imponującym dorobkiem naukowym w skali międzynarodowej. W tym roku rozpatrzonych zostało 1129 wniosków, stypendium otrzyma 181 naukowców, łączna kwota finansowania wyniesie ponad 35 mln zł. Wśród laureatów znaleźli się pracownicy Uniwersytetu Śląskiego:

Szczegółowe informacje na temat stypendiów oraz pełna lista laureatów dostępna jest na stronie MNiSW.

return to top