Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Prof. Dariusz Rott uczestnikiem panelu dyskusyjnego pt. „Nauka i szkolnictwo wyższe” w Lublinie

16.05.2016 - 10:59 update 05.11.2019 - 11:19
Editors: admin

Prof. dr hab. Dariusz Rott z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach weźmie udział w panelu dyskusyjnym pt. „Nauka i szkolnictwo wyższe”, który odbędzie się 18 maja 2016 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w ramach Forum Obywatelskiego.

Forum to interdyscyplinarne wydarzenie społeczno-naukowe, którego formuła przewiduje dyskusje panelowe z udziałem przedstawicieli świata nauki, kultury, polityki, prawa, mediów. Tematem przewodnim tegorocznego Forum jest „Polska jako dobro wspólne wszystkich obywateli”. Organizatorami są Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II i Fundacja Studenckie Forum Business Centre Club.

Plakat promujący spotkanie Forum Obywatelkiego w Lublinie

return to top