Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Prof. Jerzy Łuczka członkiem Rady NCN

19.12.2018 - 10:12 update 05.11.2019 - 11:10
Editors: admin

Prof. zw. dr hab. Jerzy Łuczka, kierownik Zakładu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Śląskiego, otrzymał nominację na członka Rady Narodowego Centrum Nauki, którą tworzy dwudziestu czterech naukowców reprezentujących różne dyscypliny nauki. Do ich obowiązków należy m.in. określanie priorytetowych obszarów badań podstawowych oraz warunków przeprowadzania konkursów na projekty badawcze, ustalanie wysokości środków na nie przeznaczonych, a także ogłaszanie konkursów NCN.

Członkowie rady, którzy wybierani są na czteroletnią kadencję, zostali powołani przez wicepremiera i ministra nauki i szkolnictwa wyższego dr. Jarosława Gowina. Uroczyste wręcznie nominacji odbyło się 17 grudnia 2018 roku w Krakowie. Skład rady dostępny jest na stronie Narodowego Centrum Nauki.

Prof. Jerzy Łuczka prowadzi badania dotyczące klasycznej i kwantowej fizyki statystycznej procesów nierównowagowych, podstaw fizycznych kwantowej informacji, nanofizyki oraz modelowania biologicznych i brownowskich motorów molekularnych. W latach 2012–2015 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Fizyki Statystycznej i Nieliniowej w Europejskim Towarzystwie Fizycznym, w latach 2006–2014 był również członkiem Liaison Scientists Network (Deutsche Forschungsgemeinschaft – Fundacja na rzecz Nauki Polskiej), a w latach 2000–2002 – członkiem Komitetu Fizyki Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Europejską Fundacją Nauki przy Prezydium PAN w kadencjach 2003–2007 i 2007–2010. Od 2011 roku należy do zespołu redakcji czasopisma „European Physical Journal B” (Springer). W uznaniu wybitnych dokonań na polu nauk ścisłych został wyróżniony uniwersytecką nagrodą „Pro Scientia et Arte” (2013). Od 2016 roku jest członkiem Polskiej Akademii Umiejętności.

return to top