Go to main content

University of Silesia in Katowice

Prof. Marian Kisiel uhonorowany Nagrodą Prezydenta Miasta Katowice

07.09.2018 - 11:26 update 05.11.2019 - 11:17
Editors: admin

6 września 2018 roku w Willi Goldsteinów w Katowicach odbyło się wręczenie Nagrody Prezydenta Miasta Katowice w dziedzinie kultury.

Wśród uhonorowanych – obok Józefa Skrzeka i Joanny Bronisławskiej – znalazł się prof. zw. dr hab. Marian Kisiel – kierownik Zakładu Literatury XX i XXI wieku Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego, historyk i krytyk literacki, poeta, autor 17 książek naukowych i krytycznoliterackich, 14 zbiorów poezji, redaktor naukowy ponad 50 książek zbiorowych, promotor literatury powstającej na Śląsku. Nagroda została wręczona „za działalność twórczą i pracę na rzecz wzmocnienia Katowic jako ważnego ośrodka twórczości literackiej i badań nad literaturą”.

Moment wręczenia   Prof. Marian Kisiel

fot. dr Katarzyna Niesporek

return to top