Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Prof. Piotr Wilczek doktorem honoris causa Uniwersytetu Stanowego w Cleveland

18.05.2017 - 16:40 update 05.11.2019 - 11:11
Editors: admin

13 maja 2017 roku na Uniwersytecie Stanowym w Cleveland odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Piotrowi Wilczkowi – ambasadorowi RP w Stanach Zjednoczonych, dziekanowi Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w latach 2002–2008, który pełnił między innymi funkcje kierownika Katedry Filologii Klasycznej i kierownika Pracowni Retoryki.                         

Prof. Piotr Wilczek jest historykiem literatury, komparatystą, tłumaczem, wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego i prezesem zarządu The Kosciuszko Foundation Poland. Absolwent filologii polskiej na Wydziale Filologicznym UŚ i Międzywydziałowych Podyplomowych Studiów Neolatynistycznych na Uniwersytecie Łódzkim. Odbył staż podyplomowy na Uniwersytecie w Oxfordzie (1988) oraz staż podoktorski w Instytucie Warburga na Uniwersytecie w Londynie (1996). Przebywał dwukrotnie jako visiting translator w The British Centre for Literary Translation na University of East Anglia (1994, 1996). W latach 1998–2001 był profesorem wizytującym na uniwersytetach w USA (Rice University, University of Illinois at Chicago, University of Chicago), przebywał też jako visiting scholar w Boston College i w Cleveland State University, wykładał gościnnie w Harvard University oraz University of Texas at Austin.

Dyplom doktora honoris causa Uniwersytetu Stanowego w Cleveland prof. Piotra Wilczka


Fot. by Artidea111 (Own work) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons

 

return to top