Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Prof. Tadeusz Widła laureatem Konkursu im. Profesora Tadeusza Hanauska

04.12.2017 - 12:59 update 05.11.2019 - 11:18
Editors: admin

28 listopada 2017 r. w auli Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom XVIII edycji Konkursu im. Profesora Tadeusza Hanauska. Wśród laureatów tegorocznej edycji znalazł się prof. zw. dr hab. Tadeusz Widła – kierownik Katedry Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji UŚ, który otrzymał wyróżnienie w kategorii monografia za książka pt. „Ekspertyza sygnatury malarskiej”. Publikacja została przygotowana w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki Opus 8 i wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Od 1999 r. Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne corocznie organizuje konkurs na pracę roku z dziedziny kryminalistyki. Jego głównym celem jest popularyzacja kryminalistyki oraz przegląd jej najnowszych osiągnięć. Do konkursu mogą być zgłaszane prace habilitacyjne, rozprawy doktorskie, prace magisterskie, dyplomowe oraz publikacje z dziedziny kryminalistyki. W 2002 r. nadano mu nazwę Konkursu im. Profesora Tadeusza Hanauska na pracę roku z dziedziny kryminalistyki.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.

dyplom dla prof. Tadeusza Widły w XVIII edycji Konkursu im. Profesora Tadeusza Hanauska

return to top