Go to main content

University of Silesia in Katowice

Prof. Wiesław Banyś członkiem Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

31.10.2017 - 15:10 update 05.11.2019 - 11:11
Editors: admin

W poniedziałek 30 października 2017 roku w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyło się spotkanie inaugurujące działalność Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). Podczas spotkania wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego dr Jarosław Gowin powołał członków Rady, nominację odebrał między innymi prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – rektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 2008–2016, honorowy przewodniczący KRASP, członek zarządu European University Association.

Do zadań Rady, której kadencja trwa 4 lata, należeć będzie między innymi: przygotowywanie propozycji kierunków działań i rozwoju Agencji, opiniowanie rocznego sprawozdania z jej działalności oraz sprawozdania finansowego, a także dokonywanie okresowej oceny wykonywania planów działania.

Skład Rady tworzą przedstawiciele: prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego, ministra właściwego ds. nauki, ministra właściwego ds. finansów publicznych, ministra właściwego ds. gospodarki, ministra właściwego do spraw zagranicznych, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Krajowej Reprezentacji Doktorantów, Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W skład Rady NAWA wchodzą:

  • prof. Sebastian Kołodziejczyk – przewodniczący,
  • prof. Katarzyna Starowicz-Bubak – zastępca przewodniczącego,
  • Rafał Siemianowski,
  • prof. Marek Konarzewski,
  • prof. Teresa Czerwińska,
  • Łukasz Porażyński,
  • prof. Wiesław Banyś,
  • Ewelina Pabjańczyk-Wlazło,
  • Adrianna Czarnecka,
  • prof. Lucjan Pawłowski.

 

Pierwsze posiedzenie Rady odbyło się po wręczeniu nominacji. Spotkanie było okazją do przedstawienie misji i celów Agencji oraz przedyskutowania planowanych działań. 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: nawa.gov.pl

return to top