Go to main content

University of Silesia in Katowice

Prof. Wiesław Banyś uhonorowany nagrodą „Pierścień Saturna”

02.11.2016 - 13:35 update 05.11.2019 - 11:18
Editors: admin

Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – rektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 2008–2016, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) w latach 2012–2016 – został uhonorowany nagrodą „Pierścień Saturna”. Wręczenie nagrody odbyło się w piątek 5 listopada 2016 roku w Czeladzi. 

Prof. Wiesław Banyś jest wybitnym językoznawcą znanym i cenionym zarówno w kraju, jak i zagranicą. Jego prace stanowią liczący się wkład w dziedzinie językoznawstwa polskiego, francuskiego i romańskiego. Obecnie pełni funkcję dyrektora Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego. Za swoją pracę naukową i organizacyjną w 2014 roku został uhonorowany najwyższą godnością akademicką – tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej  w Krakowie.

Prof. Wiesław Banyś odbiera nagrodę

Fot. Dział Promocji UŚ 

Nagroda Burmistrza Miasta Czeladź „Pierścień Saturna” została utworzona przed dwunastu laty. Swoją nazwą nawiązuje do górniczej tradycji Czeladzi, a konkretnie do działającej na jej terenie od przełomu XIX i XX wieku po 1996 rok kopalni „Saturn” oraz do jej budowniczych i pierwszych właścicieli – Towarzystwa Górniczo-Przemysłowego „Saturn”, za których sprawą Czeladź stała się wiodącym ośrodkiem górniczym w kraju, a w ślad za tym nastąpił gospodarczy rozkwit miasta. Dlatego też nagrodą „Pierścień Saturna” honorowane są osoby, które przyczyniają się do rozkwitu miasta w różnych jego aspektach. Nagrody wręczane są w dziesięciu kategoriach:

  • inwestor roku,
  • przedsiębiorca roku,
  • gospodarz roku,
  • rzemieślnik roku,
  • mecenas roku,
  • promotor roku,
  • twórca  roku,
  • nauczyciel roku,
  • sportowiec roku,
  • społecznik roku.
return to top