Go to main content

University of Silesia in Katowice

 • Polski
 • English

Projekt pn. „Uniwersytet Humanistów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach” dofinansowany w ramach PO WER

11.04.2019 - 09:04 update 05.11.2019 - 11:10
Editors: admin

W piątek 12 kwietnia 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach zostanie podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy zarządem a Uniwersytetem Śląskim dotyczące wspólnych działań podejmowanych w ramach „Uniwersytetu Humanistów”. Z ramienia uczelni dokument podpisywać będzie dziekan Wydziału Filologicznego ds. promocji i współpracy z otoczeniem dr hab. prof. UŚ Magdalena Pastuch. Urząd Marszałkowski reprezentować będzie Izabela Domogała i Michał Woś.

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (w zakresie Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014–2020, nr umowy: POWR.03.01.00-00-T217/18) Uniwersytet Śląski otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 1,5 mln zł na projekt pn. „Uniwersytet Humanistów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach”. Jednostkami współpracującymi przy przedsięwzięciu, które będzie realizowane przez Wydział Filologiczny UŚ od 1 października 2019 roku do 31 sierpnia 2022 roku, są: Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude, Regionalny Instytut Kultury, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Powstawanie projektu było koordynowane przez dziekan Wydziału Filologicznego ds. promocji i współpracy z otoczeniem dr hab. prof. UŚ Magdalenę Pastuch i pełnomocnika dziekana Wydziału Filologicznego ds. innowacji oraz inicjatyw społeczno-edukacyjnych dr Katarzynę Sujkowską-Sobisz, a uczestniczyły w nim dr Monika Gawlak, dr Julia Legomska, dr Lidia Mięsowska oraz dr Magdalena Ochwat.

W ramach adresowanego zarówno do nauczycieli polonistów każdego poziomu edukacji szkolnej, pracowników instytucji kultury (takich jak: domy kultury, ośrodki kultury czy centra kultury), jak i uczniów szkół ponadpodstawowych w wieku od 15 do 19 lat projektu pn. „Uniwersytet Humanistów” zostanie stworzonych oraz uruchomionych pięć mniejszych specjalistycznych jednostek:

 • Uniwersytet Polonistów,
 • Uniwersytet Kulturoznawców,
 • Uniwersytet Dialogu,
 • Mobilny Uniwersytet Młodzieży,
 • Uniwersytet Młodych Naukowców.

Głównym celem przedsięwzięcia będzie rozwijanie kompetencji pozwalających na:

 • aktywizację społeczną i zawodową,
 • poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań,
 • pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej,
 • zapobieganie społecznemu wykluczeniu. 

Projekt umożliwi między innymi przygotowanie unikalnych programów kształcenia oraz zorganizowanie wykładów, warsztatów, zajęć laboratoryjnych, wizyt studyjnych, a także wydarzeń edukacyjnych, paneli dyskusyjnych i przeprowadzenia konsultacji eksperckich podnoszących kompetencje niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

logo POWER

return to top