Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Projekt pt. „Chiny nie takie odległe”

22.02.2019 - 13:26 update 05.11.2019 - 11:17
Editors: admin

W roku szkolnym 2018/2019 roku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie, który objęty jest patronatem Uniwersytetu Śląskiego, we współpracy z Centrum Języka i Kultury Chińskiej UŚ oraz Katedrą Międzynarodowych Studiów Polskich realizuje innowację pedagogiczną pod tytułem „Chiny nie takie odległe”. Inspiracją do jej przeprowadzenia była zgłaszana przez uczniów podczas indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym potrzeba pogłębiania wiedzy teoretycznej z zakresu geografii, języków obcych, innych kultur i światowych rynków pracy, a przede wszystkim chęć jej wykorzystania w praktyce.

Do projektu przystąpiło 15 uczniów z liceum i technikum. Od listopada do stycznia uczniowie wzięli udział w wielu spotkaniach i lekcjach, których celem było poszerzenie wiedzy oraz przygotowanie do wyjazdu do Chin, który odbywać się będzie od 21 lutego do 1 marca 2019 roku. Pomysł zaplanowania wyjazdu zrodził się dwa lata temu dzięki zorganizowanemu przez Katedrę Międzynarodowych Studiów Polskich wykładowi, który wygłosił w ZSP w Kleszczowie prof. Zhao Gang – dziekan Wydziału Języków Europejskich Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych.

uczniowie biorący udział w projekcie "Chiny nie tak dalekie"

Fot. archiwum Centrum Języka i Kultury Chińskiej

Dzięki zaproszeniu Centrum Języka i Kultury Chińskiej uczniowie mieli możliwość uczestnictwa w spotkaniu z JE Ambasadorem Chin w Polsce Liu Guangyuan. Tego samego dnia poznali także podstawowe zwroty w języku chińskim i ćwiczyli kaligrafię pod czujnym okiem Wu Lihong. Uczniowie uczestniczyli także w lekcji języka polskiego ze studentami początkującymi – dzięki nim mogli przygotować się właściwie do spotkań z chińskimi studentami w Pekinie.

Uczniowie uczestniczyli także w spotkaniach naukowych w siedzibie szkoły i poza nią. Celem zajęć było między innymi poszerzenie wiedzy, umiejętności
i przygotowanie się do spotkania ze studentami polonistyki na Pekińskim Uniwersytecie Języków Obcych. Spotkanie z pracownikami i studentami BFSU (partnerską uczelnią Uniwersytetu Śląskiego) zorganizowane przez tamtejszą Katedrę języka polskiego za pośrednictwem współpracujących jednostek z UŚ, zaplanowane zostało na 28 stycznia. Organizatorami spotkania są dr Agnieszka Tambor – kierownik Centrum Języka
i Kultury Chińskiej UŚ oraz dr Andrzej Ruszer – lektor języka polskiego na BFSU. Podczas wizyty w Chinach uczniowie odwiedzą najważniejsze zabytki Pekinu i okolic, zwiedzą BSFU, spotkają się także ze studentami polonistyki oraz odwiedzą Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Pekinie.

uczniowie biorący udział w wykładzie w ramach projektu "Chiny nie tak dalekie"    uczniowie uczący się kaligrafii chińskiej

Fot. archiwum Centrum Języka i Kultury Chińskiej

return to top