Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Projekt pt. „Szkoła Telentów Capgemini”

15.02.2016 - 11:00 update 05.11.2019 - 11:19
Editors: admin

Firma Capgemini inauguruje projekt pt. „Szkoła Talentów Capgemini”, który jest skierowany do studentów III roku studiów licencjackich oraz I i II roku studiów uzupełniających magisterskich kształcących się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Warunkiem koniecznym uczestnictwa w projekcie jest znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2. Przedsięwzięcie zakłada przeprowadzenie przez ekspertów z Capgemini wśród zrekrutowanej grupy studentów cyklu sześciu zajęć (m.in. komunikacja w biznesie, finanse w korporacji, MS Excel). Głównym celem projektu jest dostarczenie studentom praktycznej wiedzy oraz umożliwienie im poznania procesów biznesowych realizowanych w firmie Capgemini. Rekrutacja odbywa się na podstawie CV oraz testu językowego. Chęć uczestnictwa należy zgłosić drogą elektroniczną na adres e-mail: szkolatalentow.pl@capgemini.com.  

return to top