Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Projekt UŚ z najwyższą oceną na liście rankingowej konkursu TANGO3

12.04.2019 - 15:43 update 05.11.2019 - 11:10
Editors: admin

Projekt naukowy, którego kierownikiem jest doktorant mgr inż. Andrzej Dzienia z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ, został sklasyfikowany na najwyższej pozycji listy rankingowej wniosków o dofinansowanie badań w konkursie TANGO 3. W ramach przedsięwzięcia realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki ocenie poddawane były zgłoszenia mające na celu praktyczne wykorzystanie wyników badań podstawowych.

Nadzór merytoryczny nad realizacją projektu pn. „Rozwój ciśnieniowej metody wolnorodnikowej polimeryzacji N-winylopirrolidionu” pełnił dr hab. prof. UŚ Kamil Kamiński z Instytutu Fizyki UŚ.  Wniosek przygotowany został przez pracowników Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, Biura Współpracy z Gospodarką oraz spółki celowej Uniwersytetu Śląskiego SPIN-US. 

Mgr inż. Andrzej Dzienia rozwijać będzie unikalną ciśnieniową metodę wolnorodnikowej polimeryzacji N-winylopirrolidionu. Dzięki niej możliwe stanie się otrzymywanie takich polimerów, które znajdą zastosowanie m.in. w przemyśle farmaceutycznym do tworzenia nowych form leków. Opracowywana metoda pozwoli nie tylko lepiej kontrolować własności makromolekuł, lecz również umożliwi ograniczenie stosowania katalizatorów i rozpuszczalników organicznych przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej wydajności procesu. Czyni to cały proces polimeryzacji ciśnieniowej znacznie bardziej efektywnym i ekologicznym w porównaniu do procesów stosowanych obecnie w przemyśle.

Budżet przeznaczony na finansowe wsparcie projektów w konkursie TANGO 3 wynosi 40 mln zł, w wyniku oceny merytorycznej rekomendację do dofinansowania otrzymało 16 wniosków. Szczegółowe informacje oraz lista rankingowa dostępne są na stronie: www.ncbr.gov.pl.

return to top