Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Projekty dotyczące przestrzeni uniwersyteckiej w budżecie obywatelskim Katowic

06.09.2016 - 16:48 update 05.11.2019 - 11:11
Editors: admin

Po raz kolejny mieszkańcy Katowic za sprawą budżetu obywatelskiego zdecydują o wydatkach publicznych w mieście. Zgłoszone przez nich propozycje zadań, które pomyślnie przeszły weryfikację formalną oraz merytoryczną, zostaną poddane pod głosowanie. Od 19 do 25 września 2016 roku, oddając głos, mieszkańcy wskazywać będą projekty, które ich zdaniem powinny zostać zrealizowane w perspektywie nowego roku budżetowego.

Lista wniosków ogólnomiejskich oraz lokalnych została opublikowana na stronie bo.katowice.eu. Wśród projektów zweryfikowanych pozytywnie znalazły się propozycje dotyczące przestrzeni Uniwersytetu Śląskiego, planowanej dzielnicy akademickiej oraz bezpośrednio przyległych do nich terenów. Wśród zgłoszonych zadań można wymienić projekt „Zielona Warszawska” – propozycję poprawy funkcjonowania i wizerunku ulicy Warszawskiej poprzez wprowadzenie zieleni oraz systemu mebli miejskich (parklety, donice, ławki), a także projekt „Chodnik z kostki na podbudowie obsadzony trawą pomiędzy ulicą Uniwersytecką”.

Stworzenie zielonego pasa od skrzyżowania ul. Warszawskiej i ul. Dudy-Gracza do ul. Reja ma polepszyć estetykę oraz komfort przebywania i mieszkania w tej części miasta. „Zielona Warszawska” to projekt Inicjatywy Warszawskiej (IW) złożony przez członkinię grupy nieformalnej i pracownika Uniwersytetu Śląskiego – Martynę Fołtę. Uzasadniając projekt, pomysłodawcy kierowali się chęcią przywrócenia życia tej części Katowic, wydobycia jej potencjału i zwrócenia uwagi na urok przedwojennych kamienic znajdujących się przy jednej z najstarszych i najpiękniejszych ulic Katowic. Jak argumentują inicjatorzy, stworzenie przyjaznej przestrzeni miejskiej w tym miejscu nie wymaga ogromnych inwestycji, wystarczy wprowadzić zieleń, zamontować ławki, a charakter tego miejsca zmieni się diametralnie. Szczegółowe informacje na temat projektu „Zielona Warszawska” dostępne są na stronach: bo.katowice.eu/Projekty/Strony/Zielona-Warszawska oraz www.facebook.com/warszasKato

W tworzenie inicjatyw na rzecz poprawy jakości życia w mieście angażują się nie tylko pracownicy Uniwersytetu Śląskiego. Zastąpienie „dzikiego przejścia” między ulicą Uniwersytecką a ulicą Chełkowskiego chodnikiem z kostki brukowej to projekt stworzony przez studentów w ramach zajęć Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych. Projekt został złożony przez jednego ze studentów Uniwersytetu Śląskiego – Michała Łukowicza. Informacje dotyczące tej propozycji dostępne są na stronie: bo.katowice.eu/Chodnik-z-kostki-na-podbudowie-obsadzony-trawa.

Podczas dzielnicowych prezentacji zaakceptowanych projektów pomysłodawcy będą przedstawiać ich założenia oraz wskazywać korzyści wynikające z realizacji zadań. Najwyżej ocenione lub najczęściej wskazywane podczas głosowania propozycje skierowane zostaną do realizacji. Na ten cel przeznaczona została kwota 20 milionów złotych. Głosowanie mieszkańców rozpocznie się 19 września. Po raz pierwszy odbywać będzie się za pomocą interaktywnego formularza dostępnego przez internet. Szczegółowe informacje na temat głosowania dostępne są na stronie: bo.katowice.eu/glosowanie-na-projekty.

 

 

 

return to top