Go to main content

University of Silesia in Katowice

 • Polski
 • English

Rekrutacja na Podyplomowe Studia Ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwa informacji

09.07.2018 - 12:09 update 05.11.2019 - 11:17
Editors: admin

Do 21 września 2018 roku potrwa nabór na XIV edycję Podyplomowych Studiów Ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwa informacji, które realizowane są na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach (Sosnowiec, ul. Będzińska 39) i które adresowane są do osób pracujących lub zainteresowanych pracą związaną z administrowaniem i ochroną informacji niejawnych oraz danych osobowych, pełnomocników ochrony informacji niejawnych, administratorów bezpieczeństwa informacji, którzy po wejściu w życie 25 maja 2018 r. przepisów europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych będą pełnili funkcję inspektora ochrony danych.

Studia są współtworzone przez Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych (KSOIN) i wspierane przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) oraz Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW).

Studia poświęcone są problematyce ochrony informacji niejawnych i danych osobowych, w tym m.in. przepisom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym w skrócie RODO. Program kształcenia realizowany jest w ramach seminarium dyplomowego oraz dziesięciu modułów tematycznych:

 • Ochrona informacji niejawnych,
 • Infrastruktura informacyjna,
 • Wybrane problemy bezpieczeństwa narodowego,
 • Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych,
 • Bezpieczeństwo przemysłowe i tajemnica przedsiębiorstwa,
 • Ochrona danych osobowych,
 • Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji oraz szacowanie i zarządzanie ryzykiem,
 • Cyberterroryzm i zagrożenia bezpieczeństwa informacji w cyberprzestrzeni,
 • Infrastruktura krytyczna i zarządzanie kryzysowe,
 • Archiwizacja dokumentów.

 

23 czerwca zakończyła się XIII edycja studiów. W uroczystości wręczenia dyplomów wzięli udział prodziekan ds. dydaktycznych kierunków informatyka oraz inżynieria biomedyczna dr Katarzyna Trynda, kierownik studiów podyplomowych prof. zw. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel oraz zastępca kierownika studiów dr Małgorzata Gajos-Gržetić. Wraz z dyplomami słuchacze otrzymali certyfikaty auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwa informacji, wydane przez Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej Akademii Technicznej.  

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.psoin.us.edu.pl.

Uczestnicy uroczystości wręczenia dyplomów w XIII edycji Podyplomowych Studiów Ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwa informacji

Uczestnicy uroczystości wręczenia dyplomów w XIII edycji Podyplomowych Studiów Ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwa informacji
Fot. mgr Justyna Przybylska
 

return to top