Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Rekrutacja na studia International Executive MBA

18.10.2018 - 15:04 update 05.11.2019 - 11:10
Editors: admin

Do 23 października 2018 roku trwa rekrutacja do programu International Executive MBA. Projekt jest wspólnym przedsięwzięciem Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów i Uniwersytetu Śląskiego. Jakość programu prowadzonego zarówno w języku angielskim, jak i polskim potwierdza instytucja walidująca – Rotterdam School of Management.

Executive MBA to więcej niż szkolenie czy studia podyplomowe. To dwa lata rozwoju osobistego i zawodowego, a także nowych, inspirujących kontaktów. Studia rozwijają kompetencje z zakresu zarządzania, finansów oraz umiejętności miękkich, które pomagają w zdobyciu, uporządkowaniu i pogłębieniu kompetencji menedżerskich.

Program stanowi również przygotowanie do działania i zarządzania w środowisku VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity), w którym sukces zależy od szybkich i trafnych decyzji podejmowanych w ciągle zmieniających się warunkach, przy dużej dozie niepewności i wieloznaczności sytuacji. Jego wyjątkową cechą jest możliwość zindywidualizowania procesu nauczania – słuchacze oprócz przedmiotów obowiązkowych realizują zajęcia w ramach wybranej ścieżki specjalistycznej, zgodnej z ich preferencjami i potrzebami edukacyjnymi.

Szczegółowe informacje oraz rejestracja: gfkm.pl/international-executive-mba-katowice.  

return to top