Go to main content

University of Silesia in Katowice

Rekrutacja na wyjazdy na studia i praktyki w ramach programu Erasmus+

21.03.2018 - 10:53 update 05.11.2019 - 11:17
Editors: admin

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014–2020. Program wspiera kraje partnerskie między innymi w zakresie współpracy, wymiany akademickiej oraz promowania idei uczenia się przez całe życie. Erasmus+ realizowany jest na wszystkich wydziałach Uniwersytetu Śląskiego i obejmuje wszystkie kierunki. Obecnie trwa rekrutacja kandydatów na zagraniczne wyjazdy stypendialne, które w roku akademickim 2018/2019 można będzie realizować od czerwca 2019 roku do końca września 2019 roku.

Studia poza granicami kraju mogą trwać od 3 do 12 miesięcy (najczęściej jest to jeden pełny semestr lub cały rok akademicki), natomiast praktyki w zagranicznych instytucjach – od 2 do 12 miesięcy. Zarówno na studia, jak i na praktyki studenci otrzymują dofinansowanie, którego wysokość uzależniona jest między innymi od kraju pobytu, rodzaju wyjazdu i sytuacji finansowej osoby wyjeżdżającej. Stypendium wynosi od 300 do 800 euro miesięcznie. Studia zrealizowane poza granicami kraju są równoważne ze studiami w macierzystej uczelni, w ramach programu wyjechać można wielokrotnie.

Rekrutacja do programu Erasmus+ prowadzona jest przez poszczególne wydziały Uniwersytetu Śląskiego, a szczegółowe informacje oraz terminy naboru dostępne są na ich stronach internetowych. Szczegóły dotyczące programu Erasmus+ dostępne są na stronie: www.erasmus.us.edu.pl/seria-spotkan-erasmus.

 

Grafika promująca program Erasmus+. Przeważa kolorystyka biało-czerwona. Napis: Aplikuj teraz! Zdobądź stypendium i wyjedź za granicę na studia lub praktyki. Grant Erasmus+ to nawet 800 euro miesięcznie. Link do strony Erasmusa UŚ. Na grafice najbardziej reprezentatywne budynki europejskich miast

 

return to top