Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Rektor Uniwersytetu Śląskiego członkiem Rady Naukowej Parku Śląskiego

23.06.2017 - 16:35 update 05.11.2019 - 11:18
Editors: admin

23 czerwca 2017 roku powołano Radę Naukową Parku Śląskiego. Jej skład tworzą rektorzy siedmiu szkół wyższych z województwa śląskiego. Członkiem Rady został prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk – rektor Uniwersytetu Śląskiego.

Współpraca ma ułatwić działania związane z rewitalizacją największego parku miejskiego w Polsce. Rada będzie doradzać jego władzom zarówno w strategicznych planach rozwojowych, jak i szczegółowych projektach, np. tworzeniu rozwiązań komunikacyjnych czy nadaniu nowych funkcji zmodernizowanym przestrzeniom i obiektom Parku.

W skład Rady Naukowej Parku Śląskiego weszli rektorzy: Akademii Muzycznej, Akademii Sztuk Pięknych, Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, Politechniki Śląskiej, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego.

Członkowie Rady Naukowej Parku Śląskiego

Fot. archiwum Parku Śląskiego 

Przejmą oni kompetencje Konwentu ds. Parku Śląskiego, którego praca przyczyniła się do zaangażowania w modernizację ogrodu wielu środowisk oraz stworzenia ramowego „Planu wsparcia i zarządzania rozwojem Parku Śląskiego”. Praca nad ostatecznym kształtem i szczegółowym zakresem zawartych w nim projektów kontynuowana będzie przy udziale interdyscyplinarnego zespołu naukowego. Przez najbliższe trzy lata Radzie Naukowej Parku Śląskiego przewodniczyć będzie Uniwersytet Ekonomiczny.

W pierwszym posiedzeniu Rady uczestniczyli: prof. Robert Tomanek – rektor Uniwersytetu Ekonomicznego, prof. Antoni Cygan – rektor Akademii Muzycznej, prof. Arkadiusz Mężyk – rektor Politechniki Śląskiej, prof. Andrzej Kowalczyk – rektor Uniwersytetu Śląskiego, prof. Władysław Szymański – rektor Akademii Muzycznej, prof. Grzegorz Juras – prorektor ds. rozwoju i sportu Akademii Wychowania Fizycznego (w imieniu rektora prof. Adama Zająca) oraz prof. Stanisław Boryczka – prorektor ds. kształcenia podyplomowego i ustawicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (w imieniu rektora prof. Przemysława Jałowieckiego).

Jednym z pierwszych organów doradczych chorzowskiego Parku Śląskiego była powołana roku temu Rada ds. Różnorodności Biologicznej. W jej skład wchodzą między innymi naukowcy z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. 

return to top