Go to main content

University of Silesia in Katowice

 • Polski
 • English

Rok z repozytorium Re-BUŚ

19.02.2019 - 15:04 update 05.11.2019 - 11:10
Editors: admin

Minął rok od utworzenia Repozytorium Uniwersytetu Śląskiego (Re-BUŚ), czyli platformy do deponowania i upowszechniania dorobku intelektualnego uczelni. Jej uruchomieniu przyświecała idea otwartej nauki i otwartego dostępu (Open Access).

Repozytorium powstało jako pełnotekstowa otwarta baza danych gromadząca publikacje pracowników, doktorantów i studentów. Platforma umożliwia prezentowanie w jednym miejscu kapitału i potencjału intelektualnego uczelni, promuje także dorobek naukowy społeczności akademickiej oraz wspomaga proces dydaktyczny.

Publikowanie w Re-BUŚ nie tylko gwarantuje jednolite i proste metody wyszukiwania prac w wirtualnej przestrzeni, ale również znacząco zwiększa widoczność i zasięg zamieszczonego w nim dorobku naukowego. Opublikowane w bazie prace są bowiem indeksowane przez światowe wyszukiwarki naukowe.

O rosnącej popularności i wykorzystaniu platformy świadczą statystki wygenerowane po roku funkcjonowania bazy:

 • 7978 publikacji zdeponowanych od lutego 2018 roku, z tego 6437 to prace wydane po 2010 roku,
 • 424 044 wejść na stronę z opisem publikacji,
 • 1 419 252 zapytań wyszukiwawczych,
 • 632 328 odczytanych plików (dostęp do pełnego tekstu publikacji),
 • 6805 autorów,
 • 20 065 słów kluczy,
 • 232 zarejestrowanych użytkowników (z uprawnieniami do deponowania).
   

Re-BUŚ gromadzi zarówno teksty opublikowane, jak i materiały niepublikowane, a zasoby ułożone są w kolekcje. W bazie znajdziemy następujące typy publikacji (stan liczbowy na 19 lutego 2019 roku):

 • artykuły z czasopism – 3 907,
 • monografie i rozdziały z książek – 3 341,
 • materiały dydaktyczne (materiały do zajęć, prezentacje, notatki itp.) – 4,
 • materiały konferencyjne – 46,
 • rozprawy doktorskie – 681.
   

Do najchętniej czytanych publikacji należą aktualnie:

 • Danuta Rode: „Psychologiczne uwarunkowania przemocy w rodzinie: charakterystyka sprawców” (książka) – 1063 (liczba wejść do pliku pdf z pełnym tekstem),
 • Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz: „Środowiskowe uwarunkowania agresywnych zachowań młodzieży: jako wyznacznik oddziaływań profilaktycznych i interwencyjnych” (książka) – 626,
 • Dominika Ochnik: „Życie w pojedynkę” (praca doktorska) – 609,
 • Irena Pilch: „Osobowość makiawelisty i jego relacje z ludźmi” (książka) – 459,
 • Ewa Syrek: „Zdrowie i wychowanie a jakość życia: perspektywy i humanistyczne orientacje poznawcze” (książka) – 327.
   

W Re-BUŚ także każdy z wydziałów Uniwersytetu Śląskiego ma swoją kolekcję. Aktualnie liczba zdeponowanych prac przedstawia się następująco:

 • Wydział Artystyczny – 186,
 • Wydział Biologii i Ochrony Środowiska – 349,
 • Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji – 382,
 • Wydział Filologiczny – 3357,
 • Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach – 281,
 • Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii – 858,
 • Wydział Nauk o Ziemi – 386,
 • Wydział Nauk Społecznych – 1019,
 • Wydział Pedagogiki i Psychologii – 516,
 • Wydział Prawa i Administracji – 353,
 • Wydział Radia i Telewizji – 13,
 • Wydział Teologiczny – 136,
 • Biblioteki UŚ – 97,
 • pozostałe jednostki ogólnouczelniane i międzywydziałowe – 45.

 

Repozytoria tworzy coraz więcej ośrodków akademickich i instytucji kultury. Zapewnienie otwartego, nieodpłatnego dostępu do pełnych tekstów prac naukowych staje się czymś niezbędnym i naturalnym, bowiem tego typu bazy stanowią na świecie jeden z głównych kanałów komunikacji naukowej.

Korzystanie z funkcjonalności Repozytorium Uniwersytetu Śląskiego i możliwości zdeponowania prac na platformie jest zatem istotne z uwagi na:

 • wzrost cytowalności publikacji umieszczonych w otwartym dostępie,
 • zwiększenie widoczności dorobku naukowego (indeksowanie prac przez światowe wyszukiwarki naukowe),
 • możliwość prezentowania własnego dorobku z dostępem do pełnych tekstów,
 • ułatwienie dostępu do badań,
 • możliwość zarządzania materiałami cyfrowymi oraz długoterminowe zabezpieczenie dokumentów,
 • możliwość wygenerowania statystyk.
   

Opiekę nad repozytorium sprawuje Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego, jednak platformę współtworzą pracownicy, doktoranci, studenci. Publikacje dostępne są pod adresem: rebus.us.edu.pl. Administratorzy zachęcają do rejestracji i do samodzielnego zamieszczania dorobku naukowego.

Repozytorium zostało powołanie do życia 19 lutego 2018 roku, projekt uzyskał dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Działalność Upowszechniająca Naukę (DUN)”.

return to top