Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Rozwój Repozytorium Uniwersytetu Śląskiego

09.04.2019 - 18:12 update 05.11.2019 - 11:10
Editors: admin

Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rozwój Repozytorium Uniwersytetu Śląskiego (RE-BUŚ) oraz utworzenie rekordów analitycznych dla publikacji wydanych w „Pracach Naukowych Uniwersytetu Śląskiego”. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w ramach zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę, a jego finansowanie obejmie lata 2019–2020.

Projekt przewiduje dalsze działania związane z udostępnianiem dorobku pracowników, doktorantów i studentów uczelni poprzez umieszczenie ich w instytucjonalnym repozytorium, katalogu centralnym NUKAT oraz promowanie wśród autorów idei otwartego dostępu. Realizacja tego przedsięwzięcia pozwoli na wprowadzenie do RE-BUŚ kolejnych 3 600 publikacji. W ramach zadania przewidziane jest również utworzenie 6 000 rekordów analitycznych w katalogu NUKAT. Rozwiązanie to umożliwi odbiorcom dostęp do informacji o publikacjach zawartych w „Pracach Naukowych Uniwersytetu Śląskiego” bez konieczności manualnego przeglądania poszczególnych tomów i ich spisów treści. Zakres chronologiczny katalogowanego materiału obejmie najnowsze publikacje wydane w latach 2010–2018.

Grafika: logo Repozytorium Uniwersytetu ŚląskiegoRepozytorium Uniwersytetu Śląskiego działa od ponad roku, a jego uruchomieniu przyświecała idea otwartej nauki i otwartego dostępu (Open Access). Opiekę nad pełnotekstową bazą sprawuje Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego, platformę współtworzą pracownicy, doktoranci oraz studenci uczelni. Publikacje dostępne są pod adresem: rebus.us.edu.pl.

Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

return to top