Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Seminarium Arbitrów i Mediatorów Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT

05.05.2017 - 15:31 update 05.11.2019 - 11:18
Editors: admin

17 maja 2017 r. w godz. od 10.00 do 14.30 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbywać się będzie V edycja seminarium Arbitrów i Mediatorów Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT.

Spotkanie adresowane jest do przedstawicieli zawodów prawniczych, studentów oraz innych osób zainteresowanych tematem nazw domen internetowych. Tematyka tegorocznego seminarium koncentrować się będzie na problematyce naruszeń i ochrony dóbr osobistych w Internecie. Temat ten zostanie przedstawiony z perspektywy różnych podmiotów: osób fizycznych i prawnych, przedsiębiorców, a w szczególności z perspektywy jednostek samorządu terytorialnego. Podczas panelu dyskusyjnego omawiana zostanie m.in. zasadność ochrony (jako dobra osobistego) wykorzystywanych w nazwach domen internetowych „.pl” historycznych i geograficznych nazw miejscowości. Dodatkowo przedstawione zostaną inne aktualne problemy orzecznictwa sądu (np. prawidłowa treść komparycji orzeczeń oraz przyczyny odmowy uznawania wyroków przez sądy powszechne).

Organizatorami wydarzenia są: Wydział Prawa i Administracji UŚ, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – NASK.

Program seminarium (pdf)

return to top