Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Seminarium pt. „Rosyjskie traumy – świadectwa kulturowe”

30.03.2017 - 17:02 update 05.11.2019 - 11:18
Editors: admin

W czwartek 20 kwietnia 2017 roku o godz. 10.00 na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu (sala 4.63) rozpocznie się seminarium pt. „Rosyjskie traumy – świadectwa kulturowe”, którego celem będzie próba opisu literatury i sztuki rosyjskiej z punktu widzenia kategorii traumy. W programie zaplanowano wystąpienia dotyczące traumy sowieckiej, ale również postsowieckiej. Wśród poruszanych podczas obrad zagadnień znajdą się m.in. sposoby (nie)radzenia sobie ocalałych z Gułagu z balastem przeszłości, próby neutralizacji traumy sowieckiej w środowiskach inteligenckich, charakterystyka homo postsovieticusa, symptomy nieprzepracowanej żałoby w społeczeństwie rosyjskim, przejawiające się chociażby w groteskowym, parodystycznym rozliczeniu z sowiecką przeszłością, a także ślady traumy postimperialnej i postkolonialnej rozpatrywane zarówno w kontekście współczesnej prozy, jak i dramaturgii rosyjskiej.

Organizatorami spotkania są Polskie Towarzystwo Rusycystyczne oraz Zakład Historii Literatury Rosyjskiej Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego.

Program seminarium (pdf)

Plakat zawierający tytuł seminarium i czerwoną gwiazdę, na której leży biała kotwica

return to top