Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Specjalna oferta Kolei Śląskich dla studentów

18.07.2017 - 16:31 update 05.11.2019 - 11:18
Editors: admin

W ramach realizacji projektu „2017 – Rok Studenta w Kolejach Śląskich” przygotowane zostały dwie specjalne oferty biletów dla studentów śląskich uczelni:

  • „Studenciak” – bilet miesięczny imienny obowiązujący na zadeklarowanej trasie dla studentów pierwszego semestru I roku studiów pierwszego stopnia licencjackich oraz inżynierskich, a także studiów jednolitych magisterskich. Bilet ważny jest wyłącznie z zaświadczeniem o przyjęciu na studia wydanym według wzoru Kolei Śląskich oraz dowodem osobistym lub – w przypadku obcokrajowców – paszportem. Bilety należy nabywać za pośrednictwem platformy SkyCash od 1 do 10 października 2017 roku. Cena biletu: 1 zł (brutto).
     

Wzór zaświadczenia (plik pdf)

  •  „Studenciak-Weekend” – bilet weekendowy imienny na przejazd „tam i z powrotem” na zadeklarowanej trasie, ważny od piątku od godz. 18.00 do poniedziałku do godz. 6.00, dostępny dla wszystkich studentów i ważny wyłącznie za okazaniem aktualnej legitymacji studenckiej. Bilety należy nabywać za pośrednictwem platformy SkyCash od 1 do 10 października 2017 roku. Cena biletu: 1 zł (brutto).

     

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.kolejeslaskie.com.

W ramach projektu, oprócz przygotowanych ofert specjalnych, studenci mogą odbywać praktyki w spółce Koleje Śląskie oraz korzystać m.in. z bezpośredniego połączenia kolejowego między Katowicami a Cieszynem.

Będące realizatorem projektu Koleje Śląskie zostały wyróżnione Laurem Studenckim 2016 w kategorii organizacja przyjazna studentom. Nagroda ta przyznawana jest przez studentów Uniwersytetu Śląskiego. Otrzymują ją ludzie, organizacje oraz instytucje, które w znacznym stopniu przyczyniły się do rozwoju i upowszechnienia kultury akademickiej.

Plakat projektu "2017 – Rokiem Studenta"

return to top