Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Spółka celowa SPIN-US laureatem nagrody „Pro Silesia”

22.10.2018 - 14:06 update 05.11.2019 - 11:10
Editors: admin

Spółka celowa Uniwersytetu Śląskiego SPIN-US została nagrodzona w konkursie dla przedsiębiorstw wykazujących się wyjątkowymi działaniami międzysektorowymi w obszarze biznesu, nauki i samorządu oraz współpracy międzynarodowej, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia”.

Łącznie w konkursie docenionych zostało 7 przedsiębiorstw z województwa śląskiego, a kapituła konkursowa zadecydowała o przyznaniu:

  • nagrody I stopnia firmie Biostat sp. z o.o.,
  • dwóch nagród II stopnia –  ex aequo spółce celowej Uniwersytetu Śląskiego SPIN-US oraz firmie Cormet S.C.,
  • nagrody III stopnia – przedsiębiorstwu Alta Sp. z o.o.,
  • oraz trzech wyróżnień, którymi uhonorowane zostały firmy: ZF Group, Akademickie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej oraz Guardian Częstochowa.
     

Ocenie konkursowej podlegały m.in. działania na rzecz zwiększenia innowacyjności i umiędzynarodowienia, uzasadnione zaangażowanie we współpracę ze światem nauki, a także samorządem.

Nagroda „Pro Silesia” dla spółki SPIN-US. Statuetka

Nagrodą „Pro Silesia” drugiego stopnia spółka celowa Uniwersytetu Śląskiego doceniona została za współpracę międzysektorową pomiędzy biznesem, nauką a samorządem. Jednostka zajmuje się komercjalizacją wyników badań naukowych oraz technologii, działa również na polu akceleracji pomysłów, inicjuje wdrażanie innowacyjnych rozwiązań z wielu dziedzin i branż oraz realizuje prace badawcze na zlecenie przemysłu.

Nagrodę odebrała prezes SPIN-US Katarzyna Papież-Pawełczak

Nagrodę odebrała prezes spółki SPIN-US Katarzyna Papież-Pawełczak
fot. Marta Bulanda

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 17 października 2018 roku podczas gali zorganizowanej w ramach Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Lista laureatów dostępna jest na stronie: www.prosilesia.pl.

return to top