Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Spotkanie Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej PAU

22.05.2018 - 15:06 update 05.11.2019 - 11:17
Editors: admin

W ramach spotkań Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej Polskiej Akademii Umiejętności 24 maja 2018 roku o godz. 16.00 w Willi Caro (Gliwice, ul. Dolnych Wałów 8a) rozpocznie się wykład prof. dr. hab. Piotra Skubały z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. Wystąpienie będzie próbą odpowiedzi na pytanie zawarte w tytule wykładu: „Czy nasz czas na planecie Ziemia się kończy?”.

Prof. dr hab. Piotr Skubała jest pracownikiem Katedry Ekologii na Uniwersytecie Śląskim. Jego zainteresowania naukowe dotyczą ekologii i systematyki glebowych roztoczy, a także filozofii środowiskowej, ekoetyki i edukacji ekologicznej. Wiedzę biologiczną łączy z zainteresowaniami filozoficznymi i etycznymi. Autor 112 artykułów naukowych, 44 rozdziałów w monografiach, 36 komunikatów naukowych oraz 107 publikacji popularno-naukowych. Pełni funkcję ethic expert w Komisji Europejskiej w Brukseli (program HORIZON 2020) oraz członka komisji ds. GMO i GMM przy Ministrze Środowiska od 2014 roku. Jest również członkiem redakcji kilku czasopism zagranicznych i krajowych.

Prof. dr hab. Piotr Skubała współpracuje z wieloma ośrodkami edukacji ekologicznej i organizacjami ekologicznymi, a także z mediami lokalnymi i krajowymi w charakterze eksperta w zakresie ekologii, ochrony środowiska i popularyzatora nauki. Aktywny organizator Klubu Myśli Ekologicznej w Katowicach, festiwali i konkursów ekologicznych.
 

Plakat spotkania

return to top