Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English
search
Logo European City of Science 2024

Stanowisko Rady WBiOŚ w sprawie planowanego zwiększenia wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej

25.01.2016 - 15:39 update 05.11.2019 - 11:19
Editors: admin

Rada Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wyraża zdecydowanie negatywną opinię w odniesieniu do planowanych działań na obszarze Puszczy Białowieskiej, a w szczególności do propozycji kilkukrotnego podwyższenia poziomu pozyskania drewna w stosunku do obowiązującego planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Białowieża. Lasy Państwowe argumentują, że zwiększenie cięć jest konieczne z uwagi na gradację kornika drukarza na tym obszarze. Zdaniem Rady Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska może to przyczynić się do pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych oraz wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony Obszar Natura 2000 Puszcza Białowieska.

Stanowisko Rady Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska w sprawie planowanego zwiększenia wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej

return to top