Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Starania w sprawie zaprojektowania i utworzenia przystanku Chorzów Uniwersytet

25.07.2017 - 15:48 update 05.11.2019 - 11:11
Editors: admin

W trosce o rozwój Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i polepszenia jakości codziennej egzystencji mieszkańców aglomeracji (w tym odpowiadającego na ich potrzebę udoskonalenia funkcjonowania połączeń komunikacyjnych) Uniwersytet Śląski, miasto Chorzów i Koleje Śląskie Sp. z.o.o. czynią starania zmierzające do zaprojektowania i stworzenia nowego przystanku „Chorzów Uniwersytet” w  ramach planowanej przez PKP PLK SA inwestycji modernizacji linii kolejowej C-E 65 na odcinku Chorzów Batory – Tczew w ramach projektu „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów perspektywy 2014–2020”. Drugie spotkanie w tej sprawie z udziałem przedstawicieli Uniwersytetu Śląskiego, władz Chorzowa, Kolei Śląskich i PKP PLK odbyło się 20 lipca 2017 roku.

Przystanek miałby się mieścić pomiędzy obecnie istniejącymi stacjami Chorzów Batory i Chorzów Miasto, a więc w niedalekim sąsiedztwie kampusów Uniwersytetu Śląskiego i Wyższej Szkoły Bankowej oraz chorzowskiego szpitala. Dzięki temu zarówno mieszkańcy Chorzowa, jak i dojeżdżający do miasta z innych części śląsko-zagłębiowskiego regionu studenci i pracownicy prężnie rozwijających się uczelni (w tym jednostek Uniwersytetu Śląskiego: Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, Centrum Nauk Stosowanych, Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach, Szkoły Zarządzania, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Archiwum UŚ) zyskają podwyższony komfort codziennych przejazdów, czyniąc je szybszymi, bezpieczniejszymi i wygodniejszymi.


Napisali o tym:

return to top