Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Studenci i doktoranci UŚ otrzymają stypendia MNiSW

31.12.2018 - 12:33 update 05.11.2019 - 11:10
Editors: admin

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe w roku akademickim 2018/2019. Spośród blisko 1900 aplikujących wyróżnienia otrzyma 656 studentów i 82 doktorantów z całej Polski. W gronie laureatów jest 12 studentów i 5 doktorantów z Uniwersytetu Śląskiego.

Wnioski oceniał zespół złożony z 24 ekspertów reprezentujących różne dziedziny nauki i sztuki, a aplikacje rozpatrywane były przy wykorzystaniu metody punktowej. Laureaci uzyskali co najmniej 9 punktów – w przypadku stypendiów przyznawanych studentom oraz 61 punktów – w przypadku doktorantów.

Wyróżnieniami honorowane są zarówno znaczące sukcesy naukowe, osiągnięcia patentowe, publikacje, jak i twórczość artystyczna lub wyniki sportowe rangi mistrzowskiej. W tym roku akademickim wysokość dotacji wynosi: 15 tys. zł dla studentów oraz 25 tys. zł dla doktorantów.

Listy laureatów dostępne są na stronie: www.gov.pl.

 

return to top