Go to main content

University of Silesia in Katowice

Studentka oraz Doktorantka Roku. Rozstrzygnięcie konkursu Wyróżnień JM Rektora UŚ

19.06.2019 - 19:41 update 05.11.2019 - 11:17
Editors: admin

Agata Zwolankiewicz oraz Katarzyna Zioło zostały laureatkami konkursu na Studenta i Doktoranta 2019 Roku. Wyniki głosowania członków wspólnoty akademickiej poznaliśmy podczas gali wręczenia Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego, która odbyła się 19 czerwca 2019 roku.

Spośród wszystkich kandydatów zgłoszonych do plebiscytu w XI edycji konkursu wyłoniono osoby, które ze względu na swoją działalność lub osiągnięcia zasłużyły na szczególne wyróżnienie. Nagrodę społeczności akademickiej i zaszczytny tytuł Studentki 2019 Roku otrzymała Agata Zwolankiewicz z Wydziału Prawa i Administracji UŚ, stypendystka Edward Barry McDougall Scholarship. Z kolei tytułem Doktorantki Roku uhonorowana została Katarzyna Zioło z Wydziału Filologicznego, założycielka Doktoranckiego Koła Naukowego Prototyp, a także fundacji Wielki Człowiek, opiekunka Studenckiego Koła Naukowego Młodych Teatrologów.

Agata Zwolankiewicz

Agata Zwolankiewicz – Studentka 2019 Roku 

Agata Zwolankiewicz jest studentką V roku prawa, laureatką prestiżowego stypendium przyznanego na realizację programu studiów LL.M (Master of Laws) na Uniwersytecie w Ottawie (Edward Barry McDougall Scholarship corocznie otrzymuje jeden absolwent z Polski). Udzielała się w studenckich kołach naukowych, prowadziła warsztaty prawnicze dla uczniów, a w ramach przyznanego grantu rektora dla najlepszych studentów uczestniczyła w międzynarodowej wakacyjnej szkole prawa arbitrażowego „The Cologne Academy on International Commercial Arbitration”.

Laureatka wyróżnień JM Rektora UŚ jest także członkiem drużyny Vis Moot Team Silesia, a część jej osiągnięć związana jest z udziałem w konkursach typu moot court z zakresu międzynarodowego arbitrażu handlowego. W jednym z nich wygrała dwumiesięczne praktyki w międzynarodowej kancelarii w Wiedniu. Jako członek zespołu Vis Moot Team Silesia zdobywała liczne nagrody, w tym indywidualne wyróżnienia w kategorii najlepszego mówcy.

Pełny biogram Studentki 2019 Roku dostępny jest na stronie konkursu Wyróżnień JM Rektora UŚ

Katarzyna Zioło – Doktorantka 2019 Roku 

Druga z laureatek – Katarzyna Zioło z Wydziału Filologicznego jest doktorantką III roku kulturoznawstwa. Pracuje jako pedagog tańca, choreograf, tancerka, performerka. Pasję do tańca, performance’u i teatru łączy w praktyczny i teoretyczny sposób – tworzy sztukę, pisze o niej i uczy. W pracy naukowej, w której zajmuje się szczególnie performance art opartym na technikach choreograficznych, stara się łączyć doświadczenie artystyczne z zapleczem badawczym zdobytym w okresie studiów. Jest autorką wielu publikacji naukowych, z których wymienić można np. „Performance, happening, flash mob – teatralne interwencje strategią na partycypowanie przestrzeni miejskiej w sztuce współczesnej”. Uczestniczyła też w licznych wystawach, spektaklach oraz pokazach pracy twórczej.

Doktorantka Roku jest założycielką Doktoranckiego Koła Naukowego Prototyp oraz fundacji prowadzącej działalność związaną z kulturą, sztuką, edukacją i sportem. Opiekuje się Studenckim Kołem Naukowym Młodych Teatrologów.

Pełny biogram

 

return to top