Go to main content

University of Silesia in Katowice

 • Polski
 • English

Stypendia Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

22.02.2018 - 18:07 update 05.11.2019 - 11:18
Editors: admin

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta rozpoczęła nabór wniosków na stypendia umożliwiające kontynuację studiów lub realizację projektów badawczych w amerykańskich uczelniach. Oferta dotycząca wyjazdów do USA w roku akademickim 2019/2020 skierowana jest do wybitnych absolwentów, doktorantów i pracowników naukowych. Obejmuje udział w następujących programach:

 • Fulbright Graduate Student Award to stypendia dla osób zainteresowanych rozpoczęciem studiów drugiego i trzeciego stopnia w USA. Stypendium przyznawane jest na pierwszy rok studiów magisterskich, doktoranckich lub innych kończących się uzyskaniem dyplomu (np. Graduate Artist Diploma), z możliwością przedłużenia na kolejny rok. Komisja przyjmuje zgłoszenia na wszystkie kierunki studiów z wyłączeniem studiów medycznych wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem, programów LLM oraz MBA. Zgłoszenia do tego programu przyjmowane są do 27 kwietnia 2018 roku. 
   
 • Fulbright Junior Research Award –  stypendia dla studentów studiów doktoranckich umożliwiające wyjazd badawczy do USA i zebranie materiałów do pracy doktorskiej. Stypendysta ma dostęp do wielu publikacji oraz najnowszych technologii w laboratoriach. Komisja przyjmuje zgłoszenia ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 maja 2018 roku. 
   
 • Fulbright Senior Award – stypendia dla pracowników naukowych oraz naukowo-dydaktycznych uczelni, instytutów badawczych, jednostek naukowych PAN, międzynarodowych instytutów naukowych oraz innych jednostek naukowych w Polsce na realizację własnych projektów badawczych w amerykańskich uczelniach, instytutach badawczych non profit oraz niektórych instytucjach rządowych. Stypendyści, oprócz realizacji projektu badawczego, mogą również prowadzić zajęcia dydaktyczne. Komisja przyjmuje zgłoszenia ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 maja 2018 roku.
   

Pełna oferta stypendialna Komisji, prezentacja, warunki kwalifikowalności oraz aplikacji przedstawione zostały na stronie: www.fulbright.edu.pl

Grafika: mężczyzna w garniturze

return to top