Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Szkolenie „Mediacje w sprawach gospodarczych”

09.11.2018 - 17:07 update 05.11.2019 - 11:10
Editors: admin

Fundacja Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego Facultas Iuridica organizuje szkolenie na temat mediacji w sporach o charakterze gospodarczym. Kurs adresowany jest do osób zainteresowanych zdobyciem nowych kwalifikacji zawodowych i rozwojem kompetencji osobistych.

Szkolenie stawia główny nacisk na umiejętności praktyczne, a jego celem jest przygotowanie uczestników do pełnienia roli mediatora. Podczas spotkania szczegółowo przedstawione zostaną aspekty prawne oraz istota mediacji w sprawach gospodarczych, kursanci będą mogli zapoznać się z kompletem dokumentacji mediacyjnej oraz przebiegiem posiedzeń. Zdobyta wiedza pomoże przyszłym mediatorom rozwinąć swoje umiejętności interpersonalne oraz ułatwi trafne znajdowanie źródeł konfliktów.

Szkolenie poprowadzą mediatorzy posiadający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu mediacji w sprawach gospodarczych:

  • dr hab. prof. UŚ Andrzej Torbus – kierownik Katedry Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, radca prawny, mediator specjalizujący się w sprawach gospodarczych z zakresu prawa handlowego, prawa cywilnego, prawa nieuczciwej konkurencji oraz prawa budowlanego,

  • dr hab. prof. UŚ Rafał Blicharz – kierownik Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, mediator specjalizujący się w prawie przedsiębiorców – prawie działalności gospodarczej, prawie spółek, również spółek z udziałem Skarbu Państwa, a także w prawie konkurencji,

  • mgr Tomasz Małanka – certyfikowany trener, posiadający ponad dziesięcioletnie doświadczenie w szkoleniach z zakresu rozwoju osobistego, treningów interpersonalnych oraz praktycznych aspektów radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi, w szczególności w trakcie mediacji.

Szkolenie odbędzie się w sobotę 24 listopada 2018 roku w godz. od 9.00 do 18.00. zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są do 21 listopada. Szczegółowe informacje oraz formularz rejestracji dostępne są na stronie: www.slaskiecam.us.edu.pl.

return to top