Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Trwa nabór do Akademii Dyplomacji

13.07.2017 - 14:16 update 05.11.2019 - 11:18
Editors: admin

Do 30 września 2017 roku potrwa rekrutacja do IV edycji Akademii Dyplomacji prowadzonej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach pod patronatem Ambasady Francji w Polsce.

Oferta edukacyjna skierowana jest do osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy w dziedzinie etykiety dyplomatycznej, międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych oraz polityki zagranicznej. Spotkania prowadzone są przez ekspertów i wybitnych specjalistów z zakresu dyplomacji, savoir vivre’u, etykiety biznesu i komunikacji.

Program obejmuje między innymi: protokół dyplomatyczny i etykietę menadżera, szkolenia z zakresu sztuki komunikowania, warsztaty międzynarodowe, kulturowe obrazy świata.

Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji jest ukończenie trzeciego roku studiów. Spotkania trwają dwa semestry. Koszt uczestnictwa wynosi 1700zł przy wpłacie całości, 2000 zł przy wpłacie w dwóch ratach.

Szczegółowe informacje dotyczące Akademii Dyplomacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: www.akademiadyplomacji.us.edu.pl.

Uczestnicy Akademii Dyplomacji na tle flag różnych państw

Foto: dr Renata Jankowska

return to top