Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Trwa nabór na specjalność kariery europejskie w administracji i biznesie

22.06.2017 - 15:35 update 05.11.2019 - 11:18
Editors: admin

Na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach we współpracy z Instytutem Studiów Politycznych w Lille we Francji uruchomiona została specjalność kariery europejskie w administracji i biznesie, która jest prowadzona na kierunku socjologia (studia stacjonarne II stopnia).

Specjalność adresowana jest do wszystkich, którzy posiadają tytuł licencjata i chcą zdobyć wykształcenie otwierające im dostęp do rynków pracy państw Unii Europejskiej. Zajęcia będą prowadzone przez polskich i zagranicznych wykładowców w trzech językach (polskim, francuskim i angielskim). Do dyspozycji studentów będzie pracownia Akademickiego Centrum Sukcesu (AkCeS) wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt multimedialny, telekomunikacyjny i pomoce naukowe. Ponadto będą mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy, biorąc udział w prestiżowym programie Akademii Dyplomacji UŚ. 

Absolwenci kierunku socjologia ze specjalnością kariery europejskie w administracji i biznesie będą przygotowani do pracy w administracji rządowej, instytucjach i organizacjach krajowych oraz międzynarodowych, szczególnie w instytucjach europejskich, a także w przedsiębiorstwach działających na rynku krajowym i międzynarodowym.

Broszura informacyjna


O studiach napisali również:

Portal „Katowice dla odmiany” w artykule pt. „Kariery europejskie w administracji i biznesie” (10.04.2015).

Portal „Metropolia »Silesia«” w artykule pt. „Kariery europejskie” (10.04.2015).

return to top