Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Trwa rekrutacja do Katowickiej Kuźni Liderów

19.04.2016 - 16:51 update 05.11.2019 - 11:19
Editors: admin

Katowicka Kuźnia Liderów to bezpłatny projekt edukacyjny adresowany do studentów. Jego celem jest wykształcenie młodych liderów, którzy w przyszłości zaangażują się w działalność na rzecz miasta i regionu. Rekrutacja do tegorocznej piątej edycji trwa do 22 kwietnia 2016 roku. Poprzednie cztery edycje projektu ukończyło 87 studentów, z czego ponad połowa z Uniwersytetu Śląskiego.

Projekt łączy w sobie dwa elementy: szkolenia z kompetencji miękkich, które są niezbędne dla każdego lidera oraz warsztaty prowadzone przez ekspertów zajmujących się miastem – Katowicami. Dodatkową atrakcją jest wyjazdowa sesja integracyjna. Na najlepszych absolwentów czekają atrakcyjne staże. Wszystkie części projektu są nieodpłatne, a jego absolwenci otrzymają dyplom ukończenia Katowickiej Kuźni Liderów oraz certyfikat odbycia szkoleń z zakresu kompetencji miękkich.

Organizatorem projektu jest Instytut Regionalny w Katowicach, patronem honorowym –prezydent Katowic, a partnerem – Fundacja Rozwoju Inicjatyw Demokratycznych.

Szczegółowe informacje na temat projektu, zasadach aplikacji oraz harmonogramu zjazdów znajdują się na stronie: www.KuzniaLiderow.eu

Plakat informacyjny dotyczący Katowickiej  Kuźni Liderów

return to top