Go to main content

University of Silesia in Katowice

Uniwersytet Śląski dla klimatu

30.11.2018 - 19:23 update 05.11.2019 - 11:10
Editors: admin

www.us.edu.pl/dlaklimatu

www.english.us.edu.pl/forclimate

Szczyt poświęcony zmianom klimatu organizowany w Katowicach od 2 do 14 grudnia 2018 roku to najważniejsze globalne forum poświęcone światowej polityce klimatycznej. W ramach tegorocznego wydarzenia odbędą się 24. Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24) wraz z 14. sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto (CMP 14). Jak szacują organizatorzy, w spotkaniach uczestniczyć będzie ponad 26 tysięcy osób, w tym reprezentanci państw, szefowie rządów, ministrowie, a także przedstawiciele biznesu, środowisk naukowych oraz organizacji pozarządowych.

Globalnemu forum towarzyszą liczne wydarzenia, organizowane również na terenie kampusu Uniwersytetu Śląskiego.

Od 29 listopada do 1 grudnia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego odbywał się 14. młodzieżowy szczyt klimatyczny – Conference of Youth. Uczestnicy omawiali kluczowe problemy polityki klimatycznej zarówno w wymiarze regionalnym, jak i globalnym, a w sesji podsumowującej udział wzięli: przewodnicząca zgromadzenia ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych María Fernanda Espinosa, sekretarz wykonawcza UNFCCC Patricia Espinosa oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Michał Kurtyka – pełniący funkcję prezydenta COP24. 30 listopada odbyła się natomiast konferencja pt. „W trosce o wspólny dom: chrześcijanin na drogach ekologii”.

W harmonogramie spotkań towarzyszących szczytowi klimatycznemu zostały ponadto zaplanowane konferencje, sympozja oraz spotkania poświęcone polityce klimatycznej, które odbywać będą się od 6 do 13 grudnia na terenie uniwersyteckiego kampusu. Ich wykaz zamieszczony został na stronie: www.us.edu.pl/dlaklimatu.

Jednym z wydarzeń współorganizowanych przez Uniwersytet Śląski jest „Dzień prawa dla ochrony klimatu i zarządzania klimatem 2018” („Advancing Law & Governance Contributions to Climate Action under the Paris Agreement”) – sympozjum, w którym udział wezmą światowej sławy przedstawiciele nauki oraz instytucji międzynarodowych działających na rzecz ochrony klimatu. Celem spotkania jest dyskusja nad zapewnieniem synergii na rzecz budowania potencjału i współpracy w obszarze badań nad zmianami klimatu, wymiana wiedzy, pomysłów, doświadczeń pomiędzy specjalistami reprezentującymi różne dziedziny prawa oraz zarządzania. Konferencja odbędzie się 7 grudnia 2018 roku na Wydziale Prawa i Administracji UŚ.

Zachęcamy do zapoznania się ze stronami: www.us.edu.pl/dlaklimatu oraz www.english.us.edu.pl/forclimate, prezentującymi wybrane projekty badawcze naukowców z Uniwersytetu Śląskiego, którzy w swej pracy podejmują zagadnienia związane ze zmianami klimatu (www.us.edu.pl/dlaklimatu/badania-dotyczace-klimatu), ciekawostki oraz inicjatywy, takie jak międzynarodowa wystawa plakatu ekologicznego.

Grafika: Uniwersytet Śląski dla klimatu


Partner:

Koleje Śląskie logo

return to top