Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Uniwersytet Śląski partnerem projektu boDEREC-CE

19.04.2019 - 10:48 update 05.11.2019 - 11:17
Editors: admin

Wykrywanie i analiza pozostałości środków farmaceutycznych w wodach pitnych to główny cel projektu pn. boDEREC-CE, w realizację którego włączyli się naukowcy reprezentujący Uniwersytet Śląski. Uczelnia, pełniąc rolę partnera, zapewniać będzie wiedzę i doświadczenie (know-how) poprzez dostarczanie narzędzi dla przemysłu i organów administracji publicznej w zakresie zrównoważonej gospodarki wodnej i użytkowania terenu.

W przedsięwzięciu udział biorą współpracownicy oraz pracownicy z Katedry Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Wydziału Nauk o Ziemi UŚ. Zespołem naukowców kieruje dr hab. prof. UŚ Andrzej Witkowski, a w skład dziesięcioosobowej grupy wchodzą: dr hab. prof. UŚ Jacek Różkowski, dr Sabina Jakóbczyk-Karpierz, dr Sławomir Sitek, dr Hanna Rubin, dr Krystyn Rubin, dr Piotr Siwek, Kinga Ślósarczyk oraz Ewa Kaczkowska, Dorota Grabala i Jacek Wróbel.

Projekt ma na celu opracowanie zintegrowanego systemu wspomagania decyzji dla zakładów wodociągowych oraz poprawę jakości wód pitnych. Zadanie będzie realizowane m.in. na podstawie identyfikacji i szczegółowej analizy procesów decydujących o przeobrażeniu pozostałości środków farmaceutycznych w metabolity lub ich naturalnej degradacji, a także ocenę skuteczności ich eliminacji dla różnych metod uzdatniania wody.

W przedsięwzięciu bierze udział 12 partnerów z 7 krajów: Chorwacji, Czech, Słowenii, Polski, Niemiec, Włoch i Austrii, a także 7 partnerów wspomagających. Projekt jest finansowany ze środków transnarodowego programu Interreg Europa Środkowa oferującego wsparcie finansowe dla programów przyczyniających się do wdrażania rozwiązań stanowiących odpowiedź na wyzwania regionalne w obszarze innowacyjności, gospodarki niskoemisyjnej, środowiska, kultury i transportu. Realizacja projektu boDEREC-CE, wpisującego się w zakres priorytetu 3. dotyczącego współpracy w dziedzinie zasobów naturalnych i kulturowych, rozpoczęła się 1 kwietnia 2019 roku, a jej zakończenie zaplanowano na 31 marca 2022 roku.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.interreg-central.eu.
 

Logo projektu boDEREC-CE – flaga Unii Europejskiej oraz napisy: Interreg Central Europe boDEREC-CE

return to top