Go to main content

University of Silesia in Katowice

Uniwersytet Śląski uczelnią badawczą. Strona projektu ProspectUS

07.02.2019 - 12:38 update 05.11.2019 - 11:17
Editors: admin

Umocnienie pozycji badawczej Uniwersytetu Śląskiego to główny cel działań podejmowanych w ramach projektu ProspectUS, realizowanych przez pracowników: naukowo-dydaktycznych, administracji oraz kadrę zarządzającą uczelni, a także ekspertów zewnętrznych. Członkowie siedmiu zespołów do końca maja 2019 roku prowadzić będą analizy aktualnego stanu uczelni oraz jej otoczenia. Wyniki badań staną się podstawą założeń do nowej strategii rozwoju Uniwersytetu Śląskiego.

Aby społeczność akademicka uczelni mogła zapoznać się m.in. ze szczegółami dotyczącymi ProspectUSa, podejmowanymi działaniami oraz wynikami prowadzonych analiz, powstała strona internetowa projektu: www.prospectus.us.edu.pl.

Część publikowanych treści będzie dostępna tylko dla pracowników Uniwersytetu Śląskiego, w związku z czym zachęcamy do przeglądania strony po uprzednim zalogowaniu się do serwisu. Nazwa użytkownika, jak również hasło są takie same, jak do poczty uniwersyteckiej.

Na stronie projektu publikowane będą:

  • wyniki prac poszczególnych zespołów realizujących cele projektu,
  • harmonogram spotkań,
  • podsumowania kolejnych etapów projektu, w tym notki na temat wydarzeń projektowych i fotorelacje,
  • a także dodatkowe materiały audiowizualne, przybliżające ideę Śląskiego badawczego, wokół której opracowywana jest nowa strategia rozwoju Uniwersytetu Śląskiego.
     

Strona internetowa projektu została opracowana przez Zespół ds. Komunikacji Strategii pracujący pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Barbary Kożusznik, pełnomocnik rektora ds. rozwoju kadr.


Logo MNiSWProjekt „ProspectUS – koncepcja umacniania pozycji badawczej” finansowany jest w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w latach 2018–2019

return to top