Go to main content

University of Silesia in Katowice

Uniwersytet Śląski uhonorowany statuetką „Amicus Librorum”

28.05.2018 - 10:10 update 05.11.2019 - 11:19
Editors: admin

Uniwersytet Śląski w Katowicach został nagrodzony statuetką „Amicus Librorum” przyznaną przez Bibliotekę Śląską. Statuetka jest formą uhonorowania wybitnych postaci lub instytucji, które przyczyniły się do wzbogacenia i wzmocnienia kultury, regionu oraz miasta.

Przemówienie JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. Andrzeja Kowalczyka

Wręczenie nagrody odbyło się 26 maja 2018 roku w siedzibie śląskiej wszechnicy. Statuetkę „Amicus Librorum” JM Rektorowi Uniwersytetu Śląskiego prof. dr. hab. Andrzejowi Kowalczykowi wręczył dyrektor Biblioteki Śląskiej prof. zw. dr hab. Jan Malicki.

Nagroda przyznana w jubileuszowym dla uczelni roku jest wyrazem docenienia uniwersytetu i jego wkładu w rozwój regionu. Wiele prac naukowych i popularnonaukowych, które powstały na Uniwersytecie Śląskim, stanowi rezultat badań przeprowadzonych dzięki bogactwu, często unikatowych w skali świata, zbiorów Biblioteki Śląskiej. Wspólną inicjatywą uczelni i śląskiej wszechnicy było powołanie w 2006 roku Śląskiej Biblioteki Cyfrowej. Przedsięwzięcie nie tylko promuje kulturę i naukę, ale również zapewnia dostęp do zgromadzonego na Śląsku piśmienniczego dziedzictwa kulturowego, a także do wyjątkowo cennych publikacji naukowych, materiałów edukacyjnych i dydaktycznych. Jej zasoby współtworzy obecnie ponad 60 instytucji naukowych, kulturalnych i społecznych.

 

Fot. Archiwum Biblioteki Śląskiej 

return to top