Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Uniwersytet Śląski w rankingu Times Higher Education: New Europe

14.05.2018 - 13:14 update 05.11.2019 - 11:11
Editors: admin

Na stronie Times Higher Education: World University Rankings został opublikowany nowy ranking Times Higher Education – New Europe będący zestawieniem najlepszych uczelni z trzynastu państw Unii Europejskiej, które zostały członkami wspólnoty po 2004 roku. W rankingu znalazły się szkoły wyższe z Bułgarii, Chorwacji, Czech, Cypru, Estonii, Litwy, Łotwy, Malty, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier. Pod uwagę brane były wskaźniki z zakresu: kształcenia, badań, cytowalności, umiędzynarodowienia oraz transferu technologii. Uniwersytet Śląski, który zajął miejsce w czwartej dziesiątce zestawienia, był dziewiąty spośród dwunastu polskich szkół wyższych, które zostały uwzględnione w klasyfikacji.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.timeshighereducation.com.

return to top