Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Uniwersytet Śląski w raporcie UPRP dot. innowacyjności w sektorze zdrowia

28.02.2019 - 17:23 update 05.11.2019 - 11:10
Editors: admin

Urząd Patentowy RP opublikował raport podsumowujący wyniki projektu naukowo-badawczego pn. „Własność intelektualna a rozwój ekonomiczno-społeczny. Innowacyjność w polskim sektorze zdrowia”. Celem przedsięwzięcia realizowanego w latach 2016–2018 we współpracy ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO) była analiza zależności pomiędzy ochroną własności intelektualnej w sektorze farmaceutyczno-medycznym w Polsce a jego innowacyjnością. Raport obejmuje trzy publikacje dotyczące analizy: ekonomicznej, patentowej, a także jakościowej, która sporządzona została na podstawie indywidualnych wywiadów z przedstawicielami branży farmaceutyczno-medycznej.

W raporcie prezentującym dane patentowe uwzględniona została działalność Uniwersytetu Śląskiego w latach 2006–2015 w zakresie innowacyjności w polskim sektorze zdrowia. Uczelnia wymieniona została w dwóch rankingach najbardziej aktywnych podmiotów, które dokonały w UPRP zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych: z dziedziny farmacji oraz z dziedziny technologii medycznych, w tym również w podklasie: diagnostyka, chirurgia, identyfikacja

Uniwersytet Śląski został skalsyfikowany także w dwóch pozostałych rankingach jako podmiot zgłaszający:

  • w obszarze zdrowia technologie opracowane w ramach międzynarodowych zespołów badawczych
  • oraz w ramach specjalizacji nowe związki chemiczne.
     

Szczegółowe informacje na temat projektu naukowo-badawczego UPRP oraz raport z badań dostępne są na stronie: www.uprp.pl.

return to top