Go to main content

University of Silesia in Katowice

Uniwersytet Śląski właścicielem praw ochronnych do dwóch nowych znaków towarowych

07.06.2018 - 10:55 update 05.11.2019 - 11:17
Editors: admin

Uniwersytet Śląski został właścicielem praw ochronnych do dwóch nowych znaków towarowych. „INO SCIENCE, ŻODYN FICTION” to słowno-graficzny znak towarowy Śląskiego Festiwalu Nauki –  wydarzenia organizowanego przez największe śląskie uczelnie: Uniwersytet Śląski, Politechnikę Śląską, Śląski Uniwersytet Medyczny oraz Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach, a także Miasto Katowice. Celem przedsięwzięcia adresowanego do mieszkańców regionu śląsko-dąbrowskiego jest popularyzacja nauki.
 

Logo Śląskiego Festiwalu Nauki

Logo Laboratorium Badań Enzymologicznych
Z kolei LBE to słowno-graficzny znak towarowy Laboratorium Badań Enzymologicznych znajdującego się na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ. W laboratorium wykonywane są przede wszystkim oznaczenia toksykologiczne w ramach takich obszarów badawczych, jak: fizjologia i biochemia przewodu pokarmowego bezkręgowców, określenie warunków dla możliwości reintrodukcji gatunków chronionych, zagrożonych wyginięciem czy analiza biopreparatów do zwalczania szkodników.

Znak towarowy jest rejestrowany w urzędzie patentowym. Przedstawiany w sposób graficzny (najczęściej w postaci słownej, graficznej lub słowno-graficznej), służy identyfikacji produktów lub usług i stanowi element budowania wizerunku oraz reputacji danej marki. Uniwersytet Śląski jest w chwili obecnej właścicielem praw ochronnych do ośmiu znaków towarowych, zostało dokonane również zgłoszenie do ochrony kolejnego znaku.

return to top