Go to main content

University of Silesia in Katowice

Uniwersytet Śląski z logo „HR Excellence in Research”

19.05.2017 - 15:44 update 05.11.2019 - 11:18
Editors: admin

19 maja 2017 roku Uniwersytet Śląski w Katowicach uzyskał zgodę na korzystanie z logo Komisji Europejskiej „HR Excellence in Research”. Tym samym uczelnia znalazła się w gronie ponad 40 instytucji w Polsce, które zapewniają badaczom najlepsze warunki pracy i rozwoju.

Uniwersytet Śląski spełnił wymagania stawiane instytucjom w zakresie wdrażania zasad Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. W dokumentach opracowanych przez Komisję Europejską zawarte są między innymi rekomendacje dotyczące warunków pracy, mobilności naukowców oraz rozwoju kariery naukowej. Zalecenia odnoszą się również do zasad rekrutacji, które powinny być transparentne i porównywalne na poziomie międzynarodowym. Wyróżnione instytucje podlegają kontroli Komisji Europejskiej pod względem oceny postępu i efektów wdrażania zasad Karty oraz Kodeksu.

Przyznawanie logo „HR Excellence in Research” jest jednym z działań Komisji Europejskiej w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers nakierowanej na zwiększanie atrakcyjności warunków pracy naukowców w Unii Europejskiej. Działania te mają przyczynić się do zwiększania liczby pracowników naukowych instytucji europejskich.

Logo „HR Excellence in Research” oznacza m.in.:

  • prestiż i wyróżnienie dla uczelni jako instytucji stwarzającej naukowcom najlepsze warunki pracy przy realizacji działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej (B+R), zgodne z europejskimi standardami,
  • znaczący wzrost poziomu atrakcyjności zatrudnienia na uczelni stwarzającej przyjazne warunki pracy naukowej i respektującej transparentne zasady rekrutacji pracowników,
  • premiowanie jednostki naukowej w międzynarodowych konkursach grantowych Komisji Europejskiej w programie ramowym Unii Europejskiej Horyzont 2020 w zakresie badań naukowych i innowacji,
  • premiowanie jednostki naukowej w krajowych konkursach grantowych Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, także w konkursach i programach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
  • prawo do zamieszczania ogłoszeń na europejskiej platformie rekrutacji naukowców Euraxess.
     

Zachęcamy środowisko akademickie do zapoznania się z następującym dokumentem:

return to top