Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English
search
Logo European City of Science 2024

Uniwersytet Śląski zaprasza absolwentów do udziału w badaniu

25.05.2016 - 13:14 update 05.11.2019 - 11:19
Editors: admin

Wychodząc naprzeciw potrzebom gospodarki i rynku pracy Uniwersytet Śląski przeprowadza badanie na temat losów zawodowych swoich absolwentów. Zgromadzone dane umożliwią opracowanie nowych programów i form nauczania, a także dostosowanie ich do aktualnych potrzeb rynku pracy.

Badanie jest swoistą formą dialogu społecznego, absolwenci zyskują narzędzie wpływu na kształt swojej uczelni, a poprzez to na los przyszłych pokoleń studentów i absolwentów, uczelnia zyskuje możliwość weryfikowania swojej oferty edukacyjnej, a także wiarygodną informację na temat jakości kształcenia. Do udziału w ankiecie zaproszone są osoby, które ukończyły studia w roku akademickim 2011/2012, 2013/2014 lub 2014/2015. Na uczestników czekają nagrody: „Przewodnik po rynku pracy i rozwoju zawodowym” oraz indywidualny raport na temat sytuacji zawodowej.

Wyniki badania zostaną opublikowane na stronach internetowych Uniwersytetu Śląskiego. Raportu można spodziewać się we wrześniu 2016 roku.

Ankiety:

Plakat w formie infografiki zawiera list JM Rektora UŚ zapraszający do udziału w badaniu

Zaproszenie JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego do udziału w badaniu

Drodzy Absolwenci Uniwersytetu Śląskiego,

mija kolejny rok od czasu ukończenia przez Państwa studiów w Uniwersytecie Śląskim. Jestem głęboko przekonany, że czas, który Państwo spędzili w gościnnych murach śląskiej Alma Mater, poświęcając go na zdobywanie wiedzy i umiejętności pod opieką uniwersyteckich uczonych miał duże znaczenie w Państwa życiu prywatnym. Mam także nadzieję, że pozytywnie wpłynął na Państwa karierę zawodową.

Jest dla nas bardzo ważne, by pozostając z Państwem w kontakcie, mieć możliwość wymiany opinii i doświadczeń, a także poznać Państwa losy zawodowe. Dlatego też, z myślą o przyszłych pokoleniach studentów i absolwentów naszej Uczelni, zapraszam Państwa serdecznie do udziału w kolejnej edycji badań „Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Śląskiego”.

Informacje uzyskane w trakcie prowadzonych przez nas badań losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu pozwolą nam, poprzez modyfikowanie programów studiów i form nauczania, nie tylko reagować na potrzeby rynku pracy i gospodarki, ale także je kształtować. Państwa udział w badaniach będzie miał wpływ na profil kształcenia w Uniwersytecie Śląskim w przyszłości, a w konsekwencji również na kształt ścieżki kariery zawodowej jego absolwentów, stąd też zachęcam Państwa do współpracy.

Dziękując za przyjęcie zaproszenia do udziału w badaniach, życzę Państwu wielu sukcesów, wytrwałości i pasji w realizacji planów, satysfakcji oraz wszelkiej pomyślności i dobra w życiu zawodowym i osobistym.

Z wyrazami szacunku, 
prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś 
Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 
 

return to top