Go to main content

University of Silesia in Katowice

Uroczyste wręczenie dyplomów laureatom konkursu „Lider umiędzynarodowienia UŚ”

20.01.2016 - 10:22 update 05.11.2019 - 11:19
Editors: admin

Wręczenie dyplomu kolejnemu laureatowi konkursu „Lider umiędzynarodowienia UŚ” odbyło się we wtorek 19 stycznia 2016 roku. Podczas posiedzenia Rady Wydziału Nauk Społecznych dyplom odebrał dr Robert Radek, który zajął drugie miejsce w konkursie w kategorii młodszy pracownik naukowy.

Laureatem konkursu został również dr Jakub Morawiec. Wyróżnienie w kategorii młodszy pracownik naukowy przyznane zostało za zainicjowanie i rozwijanie na Uniwersytecie Śląskim mobilności w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS). Dr Jakub Morawiec przebywa obecnie za granicą w ramach programu FSS, wyróżnienie zostanie wręczone po powrocie.

zdjęcie
zdjecie zdjęcie
Fot. Dział Współpracy z Zagranicą UŚ

return to top