Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Uruchomienie Repozytorium Uniwersytetu Śląskiego (RE-BUŚ)

26.02.2018 - 11:09 update 05.11.2019 - 11:18
Editors: admin

Na mocy zarządzenia nr 21/20 z dnia 19 lutego 2018 r. JM Rektora UŚ zostało uruchomione elektroniczne Repozytorium Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (RE-BUŚ) dostępne pod adresem: www.rebus.us.edu.pl, będące pierwszą instytucjonalną platformą do deponowania i udostępniania dorobku intelektualnego Uniwersytetu Śląskiego.

Repozytorium (RE-BUŚ) powstało w celu upowszechniania dorobku naukowego pracowników, promowania badań naukowych prowadzonych na UŚ, a także wspomagania procesów dydaktycznych. RE-BUŚ funkcjonuje na zasadzie otwartego, nieodpłatnego dostępu (Open Access) i zawiera pełne teksty publikacji pracowników, współpracowników, doktorantów i studentów UŚ, archiwizuje i udostępnia cyfrowe wersje artykułów, prac dyplomowych i doktoranckich, fragmenty / rozdziały książek, materiały konferencyjne, dydaktyczne, a także prace niepublikowane.

Wśród korzyści płynących z posiadania tego typu repozytorium wymienić można m.in.:

  • wzmocnienie prestiżu UŚ poprzez uwidocznienie badań naukowych prowadzonych w poszczególnych jednostkach (wzrost cytowalności prac umieszczonych w otwartym dostępie, zwiększenie widoczności dorobku naukowego dzięki indeksowaniu ich przez światowe wyszukiwarki),  
  • promowanie i wzrost potencjału kadry naukowej, 
  • wspieranie procesów edukacji studentów dzięki łatwiejszemu dostępowi do materiałów dydaktycznych, 
  • pomoc w realizacji zadań administracyjnych (np. ewaluacja pracowników naukowych),
  • zabezpieczenie dokumentów zdeponowanych w repozytorium,
  • wgląd do statystyk popularności zamieszczonych tekstów.

 

Utworzenie Repozytorium Uniwersytetu Śląskiego zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Działalność Upowszechniająca Naukę (DUN)”. Utrzymaniem platformy zajmuje się Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego.

Regulamin korzystania z Repozytorium Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (pdf, 446 kB)

return to top