Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

V edycja stypendiów Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia

04.07.2016 - 13:49 update 05.11.2019 - 11:19
Editors: admin

11 lipca 2016 roku rozpocznie się rekrutacja do V edycji stypendiów Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia, które mają przyczynić się do zwiększania szans edukacyjnych młodzieży z małych miejscowości. Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia w 2016/2017 roku zamierza przyznać 600 stypendium, każde w wysokości 5000 złotych.

Do ubiegania się o stypendium akademickie uprawniony jest student, który spełnia łącznie następujące warunki:

  • zdał egzamin maturalny w 2015 roku lub 2016 roku,
  • w roku akademickim 2016/2017 został przyjęty na pierwszy rok studiów stacjonarnych i po raz pierwszy podejmuje studia na polskiej uczelni akademickiej. Uczelnia ta musi prowadzić studia II stopnia w trybie stacjonarnym dla wybranego przez kandydata kierunku,
  • pochodzi z miasta lub wsi do 30 tys. mieszkańców,
  • średni miesięczny dochód na jednego członka jego rodziny nie przekroczył w 2015 r. 1110 zł,
  • posiada obywatelstwo polskie.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.fejj.pl.

Plakat promujący stypendia Fundacji im. Jerzego Juzonia

return to top